Pravila privatnosti

Bakin mix ispeci pa reci

Politika zaštite privatnosti i kolačića
A1 d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje A1 d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.
Voditelj obrade : A1 d.o.o., vop@a-1.hr

1. Definicije osnovnih pojmova

Politika zaštite privatnosti  A1 d.o.o. temelji se na izrazima u skladu s Uredbom Europ¬ske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan sna¬ge Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službe¬ni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016. (dalje: Uredba). 
Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“ispitanik”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe. A1 d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada se nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.„Ispitanik” je fizička osoba čiji se podaci obrađuju.„Obrada podataka” je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.„Voditelj obrade” je pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka. „Izvršitelj obrade” je pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja društva. “Ograničenje obrade” označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.”Profiliranje” je bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju, osobnim preferencijama, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.”Pseudonimizacija” je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osigurala da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.”Korisnik osobnih podataka” fizička ili pravna osoba ili druga osoba u javnom ili privatnom sektoru kojemu se prenose ili otkrivaju osobni podaci.

2. Naziv i adresa voditelja obrade

A1 d.o.o., Tići 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska, Telefon: +385 51 550 122, E-mail: vop@a-1.hr, http://www. a-1.hr

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Internetska stranica A1 d.o.o. prikuplja niz općih podataka i informacija kada ispitanik ili automatizirani sustav poziva internetsku stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje samo osobne podatke ispitanika za razdoblje potrebno za postizanje svrhe skladištenja u skladu s važećim zakonima ili propisima.Prikupljeni su podaci uključuju:(1) tipovi i inačice preglednika,(2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav,(3) web stranicu s kojeg pristupni sustav dopire do našeg web mjesta (tzv. Preporuke),(4) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama,(5) adresu internetskog protokola (IP adresa),(6) davatelja internetskih usluga pristupnog sustava, i(7) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije.
Na stranicama internetske trgovine A1 obrađujemo osobne podatke (1) koje ste nam dali prilikom registracije Vašeg korisničkog računa, (2) u vezi Vaših kupovina preko A1 trgovine. Obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:(1) identifikacijske podatke: ime, prezime, datum rođenja, spol; prebivalište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj i država);(2) kontakt podatke: kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država); telefon, e-mail adresa;(3) dodatni podaci nužni za potrebe izvršenje transakcija: način plaćanja, broj bankovne kartice;(4) podaci koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa: datum i vrijeme kupnje, potrošeni iznos, kupljeni artikli zajedno s količinom;(5) podaci koji su proizašli iz našeg korištenja A1 internetske trgovine: datum i vrijeme pristupanja računu, IP adresa, radnje po računu, status primanja newsletter-a;

4. Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

A1 d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Ujedno vaše osobne podatke koristimo zato što ste korisnik ili ste podnijeli zahtjev da postanete korisnikom internetske strace A1/A1 trgovine. Vaše podatke koristimo i obrađujemo u sljedeće svrhe:(1) kako bismo pravilno isporučili sadržaj naše web stranice,(2) kako bismo optimizirali sadržaj naših web stranica i eventualne oglase,(3) kako bismo osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih tehnologija i web tehnologije,(4) kako bismo pružili državnim i zakonodavnim tijelima nadležnim za provođenje važećih zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada.(5) kako bismo Vam omogućili kupovinu putem A1 internetske trgovine. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje te izvršenje ugovora o uslugama;(6) kako bismo sukladno Vašim kupovnim interesima, mogli prilagoditi našu ponudu te Vam ponuditi bolju uslugu. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših podataka je naš legitiman interes;(7) kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti;(8) kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:(1) treći pružatelji usluga koji u ime i za račun Društva pružaju određene usluge i proizvode, kao npr. ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje itd. U tom slučaju, oni obrađuju Vaše osobne podatke isključivo po našem nalogu;(2) nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i ostale osobe kada je to potrebno kako bi mi udovoljili našim zakonskim dužnostima. U tom slučaju, oni obrađuju Vaše osobne podatke sukladno njihovim zakonskim ovlastima odnosno zadaćama;
A1 d.o.o. analizira anonimno prikupljene podatke i podatke statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje ispitanik.Također, A1 d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

5. Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice A1 d.o.o.Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati  tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.Prilikom prijave na internetsku stranicu a1, prikazuje se tekst, kojeg ispitanik prihvaća klikom na gumb „Prihvaćam”:„a-1.hr koristi kolačiće (eng. „cookies”) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja” „Prihvaćam”
Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Cookie

Ne dopusti da ti prođe baka s kolačima!